Mosasaur/ Mosasaurier

Mosasaurs/mosasaurier var havens och kritatidens rovgiganter.

En stor mängd olika arter fanns med längder från ca 3- 18 meter. Fynd har gjorts på alla kontinenter och även i Sveriges och Danmarks övre kritalager. Hela familjen Mosasauridae dog ut i slutet på krita perioden. Den första marinreptilen ur familjen ”Mosasaur”/ Mosasauridae som uppmärksammades vetenskapligt upptäcktes år 1778 i Maastricht, Nederländerna i en kalkstensgruva vid floden Meuse. Man visste inte vad man funnit och en massa spekulationer och teorier lades fram. Först 1829 fick den sitt officiella namn, den fick släktnamnet Mosasauros (där Mosa står för Meuse och saurus för ödla) och artnamnet Hoffmanni efter fossiljägaren och läkaren C.K. Hoffman. Kalstenslagren i Maastricht blev genom upptäckten och ett flertal andra så kända att de har gett namnet Maastrichtian till den sista delen av krita perioden.

Familjen ” Mosasaur”/ Mosasauridae är klassificerad och ligger under:
- Animalia/ Chordata/ Sauropsida/ Squamata/ Scleroglossa/ Anguimorpha
Familjen är i sin tur indelad i flera underfamiljer och därefter släkten och arter.  

Drift & produktion:  Wikinggruppen
Copyright (©) Geobiten/stoneshop.se