Septaria

Septaria är en typ av konkretion som bildats i sediment med kalkrik lersten.

I förtätningar med torksprickar har mineralisering skett av exempelvis kalcit, siderit och pyrit som bildar ett unikt vackert mönster. Septarier kallas ofta för/ ingår i benämningen konkretion.

  

Drift & produktion:  Wikinggruppen
Copyright (©) Geobiten/stoneshop.se