Mineral

Mineral från hela världen.

Här finner mineral som är helt obehandlade/ så som de är funna.  För den som söker något vackert och/eller intressant.


Läs mer


Vad är ett mineral?

Mineral är ett av naturliga geologiska processer bildat oorganiskt ämne med bestämd kemisk sammansättning. I ett mineral är atomerna välordnade i gitter med starka bindningar.
 Det finns mer än 5000 upptäckta och godkända mineral (IMA mineral) enligt definitionen. Många mineral är mycket små och är därför svåra att upptäcka och identifiera, säkerligen finns det en mängd mineral som väntar på att bli upptäckta. En del mineral är bergartsbildande och är då beståndsdelen som finns i och bygger bergarten. 
 Mineral kan indelas och kategoriseras efter kemisk sammansättningen och/eller kristallstruktur. Mineral har en mängd olika egenskaper såsom hårdhet, färg, densitet, pulverfärg, habitat m.fl. och är de egenskaper som oftast används för att identifiera ett mineral.


Den vanligaste systematiska indelningen av mineral i Europa är efter Strunz uppkallad efter den Tyske mineralogen Professor Hugo Struntz. Nyaste utgåvan är Nickel- Struntz version 10, systematiskt omarbetad av bl.a. Ernst H. Nickel. Nuvarande system är indelat efter kemisksammansättning uppdelad i 10 huvudgrupper som därefter är indelade i familjer och grupper efter kemisksammansättning och kristallstruktur.
Huvudgrupperna: 1 Grundämnen, 2 Sulfider, 3 Halider, 4 Oxider, 5 Nitrater och Karbonater, 6 Borater, 7 Sulfater, 8 Fosfater, 9 Silikater, 10 Organiska sammansättningar.

En annan stor systematisk indelning är enligt Danas klassifikationsystem uppkallad efter James Dwight Dana som var en amerikansk geolog och mineralog som verkade på 1830-90 talet. Danas system är uppbyggt efter kemisk sammansättning och därefter olika anjongrupper (negativt laddade joner).
Huvudgrupper: 1 Silikater, 2 Karbonater, 3 Sulfater, 4 Halider, 5 Oxider, 6 Sulfider, 7 Fosfater, 8 Grundämnen.

För samlaren finns det en mängd olika sätt att kategorisera och/eller specialisera sitt samlande på. En del samlar mineral systematisk efter ett bestämt system andra efter en eller flera egenskaper eller geografisk ursprung… Hur man än samlar så är det mycket givande då det finns oerhört mycket att lära, förundras och fascineras av.

  

Drift & produktion:  Wikinggruppen
Copyright (©) Geobiten/stoneshop.se