0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Mosasaurs (mosasaurier)

Den första marinreptilen som blev uppmärksammad vetenskapligt var en Mosasaurus i familjen ”Mosasaur”/ Mosasauridae. Den upptäcktes år 1778 i en kalkstensgruva vid floden Meuse, Maastricht, Nederländerna. Man visste inte vad man funnit och en massa spekulationer och teorier lades fram. Först 1829 fick den sitt officiella namn, den fick släktnamnet Mosasauros (där Mosa står för Meuse och saurus för ödla) och artnamnet Hoffmanni efter fossiljägaren och läkaren C.K. Hoffman. Kalkstenslagren i Maastricht blev genom upptäckten och ett flertal andra fynd så kända att det har gett namnet Maastrichtian till den sista delen av krita perioden.
mosasaurus
En stor mängd olika arter fanns med längder från ca 3- 18 meter. Fynd har gjorts på alla kontinenter och även i Sveriges och Norges övre kritalager. Hela familjen Mosasauridae dog ut i slutet på krita perioden.

Familjen ” Mosasaur”/ Mosasauridae är klassificerad och ligger under:
– Animalia/ Chordata/ Sauropsida/ Squamata/ Scleroglossa/ Anguimorpha
Familjen är i sin tur indelad i flera underfamiljer och därefter släkten och arter.

Utbredning och livsmiljö

Mosasaurs/mosasaurier var de stora marina reptilerna som härskade i grundhaven under kritaperioden. De var inte dinosaurier, utan reptiler som återvände till havet under kritaperioden. Även om de var helt vattenlevande, var dessa stora bestar fortfarande reptiler som andades luft.

När mosasaurier väl återvände till haven i krita, för cirka 100 miljoner år sedan, diversifierades de snabbt. En stor mångfald med underfamiljer, släkten och arter dök snabbt upp över hela jorden. De flesta hade krokodilliknande tänder (gjorda för att hålla fast bytet) medan andra utvecklade tänder för att krossa skal.

Vissa expanderade till och med i sötvattenmiljöer. 2012 publicerade Laszlo Makadi en artikel om upptäckten av en sötvattenmosasaur från Ungern som levde i floderna, liknande sötvattensfloddelfinerna idag.

Utseende

Även om varje släkt hade något olika morfologiska egenskaper, delar de alla liknande egenskaper. Mosasaurier var alla långa och eleganta. De hade armar och ben som utvecklats till paddlar/ simfötter. De flesta hade käkar med koniska tänder designade för att greppa, förutom vissa arter som hade krosständer, utvecklade för att krossa skaldjur och ammoniter. Käkarna hade dubbla gångjärn, vilket innebar att de kunde expandera kraftigt för att svälja byten hela, som en orm.

Större mosasaurier var sin tids stora leviataner med längder på 3–18 meter. Hainosaurus har rekordet för längsta mosasaurier, på en till synes omöjlig 18 meter. De mindre släktena var fortfarande imponerande 3-6 meter långa. Mosasaurier har troligen utvecklats från semi-akvatiska reptiler som till utseendet var mer lika moderna varaner.

Mosasaurier andades luft och födde levande ungar. Bronkerna som leder till lungorna löpte parallellt med varandra istället för att delas isär från varandra som i monitorer och andra landlevande reptiler. De var väl anpassade för att leva i varma, grundhav.

Fast mosasaurierna diversifierades och fanns runt hela jorden anses deras specialisering vara källan till utdödende när marina system kollapsade i slutet av kritatiden.

Besök vår butik i Vänersborg.
Geogalleriet
Parallellgatan 12
462 32 Vänersborg
Vi älskar mineral och fossil
© 2023 Stoneshop.se / Geogalleriet - All rights reserved.

Logga in

Inget konto? registrera dig