0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Fossil

Omvandlade delar, avtryck eller andra spår av djur och växter som levde för länge sedan. Fossil kommer från det grekiska ordet fossus och betyder "uppgrävd". En vanligt tidsgräns för att benämna något som fossil är att det är äldre än 10 000 år.

Vad är fossil och olika sorter

- Mineraliserade rester från djur eller växter.
- Avtryck av djur eller växters delar.
- Spår efter djur s.k. spårfossil såsom fotavtryck, grävspår eller koproliter är ett specifikt vetenskapligt ämne som heter Ichnologi.
- Bärnsten och kopal som är organiskt kåda som med tiden blivit genomhärdad. Bärnsten kan innehålla insekter och växtdelar som fastnat och blivit inkapslade när det var kåda.
- Nedfrysta djur eller växter. Exempelvis fynd av Mammut som är nedfruset i permafrost.

Bildningsprocesser

Man kan finna fossil i sediment eller sedimentära bergarter aldrig i vulkaniska- eller metamorfa- bergarter. För att bilda fossil måste en massa saker hända efter varandra. Bara en liten bråkdel av alla djur och växter som levt har bildat fossil, en massa saker måste hända efter varandra. Ofta blir det är det frusna ögonblick i historien då en naturkatastrof såsom ett jordskred ödelägger en hel dal med djur och fauna.

Permineralisering

Permineralisering är den vanligaste fossiliseringsprocessen. Det startar med att en organism eller del av blivit begravd i ett sediment så den inte blir uppäten eller förmultnar. Blir det exponerat av mineralrikt vatten kan det deponera mineral som upptar tomma utrymmen. När organismen sönderfaller kan nya tomma utrymmen efterhand bli omvandlade. Hur detaljerad det blir beror på hur resterna förfaller och omgivande kemi. Rester från dinosaurier, trä och många marina djur som blivit fossil har genomgått permineralisering.

Omkristallisering

Ersättning sker när skalet, benet eller annan vävnad ersätts med ett annat mineral. I vissa fall sker mineralersättning av det ursprungliga skalet så gradvis och i så fina delar att mikrostrukturella egenskaper blir bevarat trots total förlust av originalmaterial.

Form, avtryck

Ibland bryts den ursprungliga organismen ned och lämnar då efter sig ett tomt utrymme som en form. Om detta utrymme senare blir fyllt med sediment kan det bilda en matchande avgjutning i form av den ursprungliga organismen. Många blötdjur återfinns som avgjutningar eftersom deras skal lätt löses upp.

Bevarade lämningar

Den ovanligaste formen av fossilisering är bevarandet av ursprungligt skelettmaterial och mjukvävnad. Till exempel kan insekter bli bevarade nästan perfekt i bärnsten (som är fossil kåda). Mammutar och andra istidsdjur samt människor har upptäckts infrusna i glaciärer och permafrost. Bevarade lämningar ger forskare den sällsynta möjligheter att undersöka hud, hår och organ. Forskare har i vissa falla lyckats samla in DNA från dessa lämningar.

Inkolning

Organisk material som ligger syrefattigt och komprimerats av högt tryck kan lämna efter sig ett mörkt detaljerat kolavtryck. Inkolningar är vanligast för växter såsom löv och ormbunkar.

Förfalskningar

För att var säker på att man köper äkta vara så tänk på och kontrollera följande:
Köp från någon du litar på som har kunskap och vet ursprunget säkert. Ta kontakt med säljaren och fråga hur materialet är införskaffat, var kommer det ifrån och vilka kunskaper säljaren har om objektet och hur säljaren kan vara säker på att det är äkta.

Det finns en mängd med förfalskningar i omlopp hos säljare och samlare. En del är riktigt dåligt utförda medan andra är fantastiskt välgjorda och då kan det även för en expert var svårt att se att det är en förfalskning. En massa olika förfalskningstekniker förekommer såsom kåda, lera, nermald sten, plastiska material, nermalda djurben, djurben och kranium som legat på ”gödselstacken” blir till förfalskningar. Äkta material tillsammans med oäkta material är också vanliga.
Var skeptiskt/ kritisk. Det är inte legalt att exportera fossil ut från Kina mainland utan särskilda licenser, de som bryter mot lagen risker mycket stränga straff. De flesta Kinesiska fossil som är till salu på auktionssidan Ebay är förfalskningar, att exportera fejk ses inte som ett brott och Ebay tar inget ansvar. Även i Marocko är det vanligt att man förfalskar, där finns också stolta trilobitverkstäder som gör fantastiska kopior.

Psedofossil

Stenar och annat som inte är fossil men ser ut som det kallas psedofossil. Det kan tex. vara runda eller ovala stenar som ser ut som ägg och dendriter som liknar växter. Det som ser perfekt ut är oftast för bra för att vara sant. Inga dinosaurieägg är perfekt äggformade.
Besök vår butik i Vänersborg.
Geogalleriet
Parallellgatan 12
462 32 Vänersborg
Vi älskar mineral och fossil
© 2023 Stoneshop.se / Geogalleriet - All rights reserved.

Logga in

Inget konto? registrera dig