Fossil

Fossil är omvandlade delar, avtryck eller andra spår av djur och växter från forntida åldrar.

Fossil kan hittas lagrat i sediment eller i sedimenterära bergarter.
Med varje fossil vi säljer medföljer lapp med information om art, tidsålder och fyndort.
Alla fossil ni finner här är äkta. (läs mer om vara artiklar här).

Kolla gärna in våra fossilsmycken: Fossilsmycken


Läs mer


Vad är och hur bildas fossil?

Fossil kommer från det grekiska ordet fossus och betyder "har grävts upp".

Olika sorters fossil

- Mineraliserade rester från djur eller växter.
- Avtryck av djur eller växters delar.
- Spår efter djur sk. spårfossil såsoms fotavtryck, grävspår eller koproliter.
- Förhårdnat organiskt ämne såsom kåda som blir till bärnsten. Bärnsten kan innehålla insekter och växtdelar som fastnat en gång i kådan.
- Nedfrysta djur eller växter som bevarats, ex fynda av Mammut nedfrusna i Sibiriens permafrost.

Hur fossil bildas

För att fossil skall kunna bildas måste en massa saker uppfyllas. Bara en liten bråkdel av alla djur och växter som funnits har bildat fossil som i sin tur upptäcks.

- Fossil kan bildas då djur, växter eller spår begravs i ett sediment material, som byggs upp lager efter lager och som suger upp de undre lagrens väta, komprimeras, cementeras och förvandlas till en sedimenterad bergart där avtryck och kemiska utfällningar kan mineraliseras och bilda fossil. Genom jordbävning, eller erodering av olika slag kan fossil komma i dagen och upptäckas.

- Bärnsten bildas genom att trädkåda har härdat då "lösningsmedlet" i kådan har dunstat bort. Bärnsten har hittats och finns på många ställen runt vår jord. Baltisk bärnsten (från Östersjön) är mellan 35-50 miljoner år gammal kåda från tidsåldern då det på norra halvklotet hade subtropisk klimat. I bärnsten kan man finna inneslutna insekter och växtdelar, dessa har en gång fastnat i den klibbiga kådan och när det runnit till mer kåda har de inkapslats. I fiction filmerna "Jurassic Park" togs Dinosaurie DNA från bärnstens- inneslutna myggors maginnehåll för att sedan kunna användas för att klona fram levande dinosaurier, något som inte är möjlig idag.

Förfalskningar

Det finns en mängd med förfalskade fossil i omlopp hos säljare och samlare. En del är riktigt dåligt utförda medan andra är fantastiskt välgjorda och det kan även för en expert var svårt att se att det är en förfalskning. En massa olika förfalskningstekniker förekommer. Kåda, lera, nermald sten, plastiska material, nermalda djurben, djurben och kranium som legat på "gödselstacken" används i förfalskningar och säljs sedan som äkta vara/ fossil. Äkta fossil som sätts ihop med oäkta material är också vanliga. Det säljs också stenar och annat som ser ut som fossil (sk. psedofossil), tex. runda eller ovala stenar som ser ut som äggfossil, dendriter som ser ut som växter.

För att var säker på att man köper äkta vara så tänk på och kontrollera följande:
- Köp från någon du litar på som har kunskap och vet ursprunget säkert. Ta kontakt med säljaren och fråga hur fossilet är införskaffat, var det kommer ifrån och vilka kunskaper försäljaren har om objektet och hur säljaren kan vara säker på att det är äkta. Många som säljer fossil vet inte vad de säljer och inte heller var det kommer ifrån.

- Var särskilt skeptiskt mot Kinesiska och Marockanska fossil.
Det är inte legalt att exportera fossil ut från Kina Mainland utan särskilda licenser, de som bryter mot lagen risker mycket stränga straff, tom dödsstraff. De flesta Kinesiska fossil som säljs av Kineser på auktions sidan Ebay är förfalskningar, att exportera fejkade fossil är inget brott och Ebay tar inget ansvar om att det är äkta det som säljs.
Även i Marocko är det vanligt att man förfalskar fossil, där finns stolta trilobit verkstäder som gör fantastiska kopior, och det är väll ok att köpa om man vet att det är en kopia men ofta säljs de som äkta.

- Fossil som ser perfekta ut är oftast för bra för att vara sanna. Inga dinosaurieägg är perfekt äggformade.

  

Drift & produktion:  Wikinggruppen
Copyright (©) Geobiten/stoneshop.se