• Ehandel sedan 2007
  • Faktakunskap
  • 39 kr i frakt - Fraktritt över 500 kr (inom Sverige)

Nya Mineral        Visa alla mineral -

Nya Fossil        - Visa alla fossil -

Äkta geologi i form av mineral och fossil 

Hos Stoneshop.se fokuserar vi på att arbeta med och att erbjuda mineral- och fossil som är garanterat äkta. Vi har lång erfarenhet och tycker det är viktig att mineral och fossil sälj med kunskap. På sidan: Om våra artiklar kan du läsa mer om det vi säljer. 

span slot="translation-backtotop" class="brew--back-to-top-link-text">